Sopimusehdot

Soveltamisala
Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- ja videokuvauslaitteiden vuokraukseen Osk. Rajala Oy:n ja asiakkaan välillä.

Sopimus
Sopimus on sitova, eikä asiakas voi siirtää sopimusta tai edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle.

Maksutavat ja hinnoittelu
Vakuudeksi hyväksytään luottokortti tai Rajala Pro Shop tiliasiakkuus. Valitettavasti emme hyväksy maksutapana käteistä.
Päivän vuokrahinta on 5% vuokrattavan laitteen myyntihinnasta, kuitenkin vähintään 50€/vuorokausi. Viikon vuokra-ajasta veloitetaan neljän (4) vuorokauden vuokrahinta.
Vuokrahinnan lisäksi asiakas maksaa vuokravakuuden, joka on 30% laitteen myyntihinnasta, kuitenkin vähintään 300€. Vakuus palautetaan asiakkaalle vuokralaitteiden palautuksen yhteydessä, mikäli laitteet ovat moitteettomassa kunnossa.

Vuokralleantajan oikeus
Osk. Rajala Oy pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta. Osk. Rajala Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ja luottotiedot ennen vuokrausta.

Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohde on tilauksessa erikseen luetteloitu. Vuokrattuja laitteita tulee käyttää normaaleissa, kullekin laitteelle soveltuvissa käyttöolosuhteissa. Osk. Rajala Oy olettaa asiakkaan hallitsevan laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön.

Osk. Rajala Oy vuokraa laitteet asiakkaalle toimintakuntoisina ja tarkistettuina. Asiakkaan tulee tarkastaa laitteet ne vastaanottaessaan, sekä todeta ja hyväksyä niiden olevan toimintakuntoisia. Mahdollisista puutteista tai vioista on asiakkaan ilmoitettava välittömästi.

Vuokra-aika ja laitteiden palautus
Vuokra-aika on tilauksessa määritelty. Vuokra-ajan yli menevästä ajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia.

Palautettavat laitteet tulee olla samassa kunnossa, kuin noudettaessa. Palautuksen yhteydessä laitteiden kunto tarkistetaan. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Vuokralleantajan vastuut
Osk. Rajala Oy vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa mahdollisesta vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu esim. laitteiden rikkoontumisesta, viasta tai toimimattomuudesta.

Asiakkaan vastuut
Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomuudesta johtuvat rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Vuokra-ajalla mahdollisesti kadonneet tai varastetut laitteet asiakas korvaa täysimääräisenä samanlaiseen laitteen hankintahinnalla. Asiakkaan vastuulla ei ole laitteiden luonnollinen kuluminen.

Laitteita ei ole vakuutettu Osk. Rajala Oy:n toimesta. Vuokrauksen ja mahdollisen kuljetuksen aikana laitteet ovat asiakkaan vastuulla. Varastetuista laitteista on tehtävä välittömästi rikosilmoitus.

Sopimusrikkomus
Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai mahdollisesti todetaan maksukyvyttömäksi, Osk. Rajala Oy katsoo oikeudekseen purkaa sopimuksen ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi.

Copyright © 2019 Osakeyhtiö Osk. Rajala